Tên đầy đủ: CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC ĐÀ NẴNG

Tên tiếng Anh: DANANG FOOD JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt: DANAFOOD

Trụ sở chính: Số 35 Cao Thắng, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: 0511 3 888 626 – 3 888 627

Fax: 0511 3 821 252

Website: www.danafood.com.vn

Vốn cổ phần tính đến ngày 31/12/2012 là 50.000.000.000 đồng được chia thành 5.000.000 cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.

Ngày 01/04/2005, Công ty Lương thực Đà Nẵng chính thức chuyển đổi sang Công ty Cổ phần Lương thực Đà Nẵng.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0400101764 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 30/3/2005 và thay đổi lần thứ 26 ngày 21/8/2014.

Sau khi cổ phần hóa Công ty CP lương thực Đà Nẵng định hướng phát triển đa dạng ngành nghề, trong đó kinh doanh bất động sản là mũi nhọn.